+48 22 826 84 34 biuro@mican.eu

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) realizując obowiązek informacyjny niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

I.              Administrator danych osobowych

Spółka Mican Centrum Sprzedaży Kopiarek Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Krańcowej 59/U1, 02-493 Warszawa nr NIP 5222601406, nr REGON 017232875, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000130614, kapitał zakładowy 170.000 zł jest administratorem Twoich danych osobowych.

 

II.           Kontakt z Administratorem danych osobowych

Możesz się z nami skontaktować pisząc na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; telefonicznie pod numerem +48 601291031; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 

III.        Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

·         na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celu określonym w treści zgody (podstawa z art.6 ust. 1 lit. a RODO);

·         w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art.6 ust. 1 lit. b RODO);

·         w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

·         w celu wykonania nałożonych na nas wymogów ustawowych (podstawa z art. 6  ust. 1 lit. c RODO)

·      w celu analitycznym tj. optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag, optymalizacji procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym usług serwisu, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, reklamacji, doboru usług do potrzeb naszych klientów, co jest naszym prawnym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);

·         w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);

·         w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);

·         w celu badania satysfakcji klientów i określenia jakości naszych usług, co jest naszym prawnym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);

·         w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni Administratora Danych) co jest naszym prawnym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO).

 

IV.        Kategorie Twoich danych , które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe; elektroniczne dane identyfikacyjne i kontaktowe; dane identyfikacyjne i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą; dane potrzebne do przygotowania oferty marketingowej; dane wymagane na potrzeby zawarcia i wykonania umów oraz sprzedaży produktów i usług, wystawienia faktury i realizacji płatności, obsługi posprzedażowej w tym obsługi reklamacji oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W szczególności będziemy przetwarzać dane takie jak: imię (imiona) nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, płeć, tytuł, stanowisko, firma lub nazwa Spółki reprezentowanego podmiotu, adres kontaktowy, nazwę firmy lub spółki, numer NIP, numer REGON, adres siedziby, adres do korespondencji, adres instalacji urządzenia, numer rachunku bankowego, elektroniczne dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line w tym adres IP, lokalny adres IP, nazwa hosta.

 

V.           Odbiorcy danych

Twoje dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

·           podwykonawcom czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firmy księgowe, firmy kurierskie, firmy prawnicze, firmy informatyczne, firmy hostingowe, firmy marketingowe oraz pozostałym podmiotom świadczącym usługi, niezbędne w celu zrealizowania warunków umowy

·           organom publicznym na ich uzasadnione żądanie lub gdy będzie to konieczne dla obrony przed roszczeniami lub dochodzenia naszych roszczeń.

 

VI.        Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Unii Europejskiej.

 

VII.      Okres przechowywania danych

1.    Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia.

2.      Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

3.   Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

VIII.  Twoje prawa

Przysługuje Ci:

a)      Prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b)      Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c)      Prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d)   Ograniczenie przetwarzania danych. Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeśli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e)      Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”: Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś nam wtedy wskazać Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że wskażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędnie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f)   Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format cvs) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś, na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g)      Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu.

h)      Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

IX.        Informacja o wymogu /dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy lub wykonania usługi. Jeśli nie podasz danych możemy odmówić zawarcia umowy lub odmówić wykonania usługi.

 

X.           Informacja o źródle danych

Twoje dane uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od firmy/Spółki dla której pracujesz (lub z którą współpracujesz) na podstawie zgody, zapytania lub zawartej przez nas umowy; w ramach dostępu do ogólnodostępnych baz GUS, KRS, CEiDG, ogólnie dostępnych stron internetowych lub w ramach zakupionego dostępu do bazy danych spółek Bisnode Polska Sp. z o.o. lub DBMS Sp. z o.o. W przypadku, kiedy udostępniasz nam dane osobowe swoich pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców lub innych osób zobowiązany jesteś do poinformowania tych osób o tym, że jesteśmy administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarzamy je na zasadach opisanych powyżej a także o zakresie udostępnionych danych osobowych oraz o tym, że jesteś źródłem, z którego pozyskaliśmy ich dane.

 

 

Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych znajduje się tutaj

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Ok, rozumiem